एक्सपर्ट एच.आर . स्ट्रॅटजी औरंगाबाद

पदाचे नाव : सी.एनसी.मशीन ऑपरेटर /व्हीएमसी /व्हीटीएल /बोरिंग मशीन
अनुभव आवश्यक
नौकरीचे ठिकाण : वावालुज,चिकलठाणा एमआयडीसी,औरंगाबाद
बायोडाटा jobs@experthrstrategy.com या मेल आय डी वर पाठवावा
पत्ता : एक्सपर्ट एच.आर . स्ट्रॅटजी ,”शांग्रीला कॉम्प्लेक्स” दुसरा माळा (कार्तिकी हॉटेल जवळ)सी बी.एस रोड ,समर्थ नगर ,औरंगाबाद
संपर्क : ९६७३४८९३९२/९५१८७८९३१४

Posted in Local Jobs, Other District.