बालगोपाल हॉस्पिटल ,रायपूर

पदाचे नाव : सिनिअर रेजिस्टार
एम.डी. /डी. एन .बी /डी.सी.एच पेडिऍट्रिक्स
पत्ता : बालगोपाल हॉस्पिटल ,रायपूर
बायोडाटा drashokbhattar@gmail.com या मेल आय डी वर पाठवावा.
संपर्क : ९८२०३४०८५०/९९९३४९२८३०

Posted in Local Jobs, Other District.