CGL (Combined Graduate Level Exam.)

कम्बाइंड ग्रॅज्युएट लेव्हल एक्झामिनेशन या परीक्षेद्वारे पुढील पदांची भरती होते :
—————————————————————————————————-—-
⦿ असिस्टंट
⦿ इन्स्पेक्टर (डी/पोस्ट)
⦿ इन्स्पेक्टर सेंटड्ढल एक्साइज/प्रिव्हेंटिव्ह ऑफिसर/एक्झामिनर सब इन्स्पेक्टर (सीबीआय)
⦿ इन्स्पेक्टर ऑफ इन्कम टॅक्स
⦿ असिस्टंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर
⦿ डिव्हिजनल अकाउंटंट, स्टॅटिस्टिकल इनव्हेस्टीगेटर (वर्ग – २)
⦿ ऑडिटर्स
⦿ ज्युनिअर अकाउंटट/अकाउंटट
⦿ अप्पर डिव्हिजन क्लार्क
⦿ टॅक्स असिस्टंट
⦿ कम्पायलर (संकलक)
यासारख्या २९ पदांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाते.
कम्पायलर व स्टॅटिस्टिकल इनव्हेस्टीगेटर (वर्ग -२) या पदांसाठी पदवीला काही विशिष्ट विषय असण्याची अट आहे. पण, अन्य पदांसाठी कोणत्याही विषयातील पदवीधर पात्र असतात.

परीक्षेचे स्वरूप :

पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा व मुलाखत अशा तीन टप्प्यात परीक्षा घेतली जाते.

पहिला टप्पा (टायर – १) :
काही पदांसाठी कौशल्य चाचणी घेतली जाते. पहिला टप्पा हा उमेदवारांची चाळणी (दुसèया टप्प्यातील परीक्षेसाठी उमेदवार निवडण्यासाठी) करण्यासाठी असतो. तथापि निवड झालेल्या उमेदवाराचे पहिल्या टप्प्यातील गुण मुलाखतीसाठी तसेच अंतिम निवडीसाठी गृहीत धरण्यात येतात. सर्व पदांसाठी पूर्वपरीक्षा समान असून जनरल अवेअरनेस, जनरल इंटेलिजन्स आणि रिझनिंग, क्वांटिटेटिव्ह अ‍ॅप्टिट्यूड, इंग्रजी या चार विषयांवर प्रश्नपत्रिका असतात.

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप :

अभ्यासघटक                             प्रश्नसंख्या                गुण             कालावधी
जनरल अवेअरनेस                           ५०                        ५०                  २ तास
जनरल इंटेलिजन्स अ‍ॅण्ड रिझनिंग   ५०                        ५०
क्वांटिटेटिव्ह अ‍ॅप्टिट्यूड                   ५०                        ५०
इंग्रजी                                              ५०                         ५०
—————————————————————————————————-
एकूण                                              २००                     २००

दुसरा टप्पा (टायर – २) :

पहिला टप्पा पार करणाऱ्यांसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा घेण्यात येते.

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप :

अभ्यासघटक                         प्रश्नसंख्या                गुण                  कालावधी

१) क्वांटिटेटिव्ह अ‍ॅबिलिटी           १००                    २००                        २ तास
२) इंग्रजी भाषा व कॉम्प्रिहेंशन                                २००                        २ तास

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी असते. याबरोबरीनेच स्टॅटिस्टिकल इन्व्हेस्टिगेटर (वर्ग -२) व कम्पायलर या पदांसाठी वरील दोन्ही प्रश्नपत्रिकाबरोबरच संख्याशास्त्र विषयाची २०० गुणांची प्रश्नपत्रिका असते.

मुलाखत :

तिसरा टप्पा म्हणजे व्यक्तिमत्त्व चाचणी. कम्पायलर, ऑडिटर, अकाउंटंट, टॅक्स असिस्टंट, अप्पर डिव्हिजन क्लर्क या पदांसाठी मुलाखत घेतली जात नाही. उर्वरित सर्व पदांसाठी १०० गुणांची मुलाखत (व्यक्तिमत्त्व चाचणी) घेतली जाते. सेंटड्ढल सेके्रटरीएट सव्र्हिसमधील फक्त असिस्टंट पदासाठी संगणक कौशल्य चाचणी घेण्यात येते. ताशी ८००० की डिप्रेशन इतका वेग असावा लागतो. इन्स्पेक्टर (सेंटड्ढल एक्साइज/ एक्झामिनर/प्रिव्हेंटिव्ह ऑफिसर), सब इन्स्पेक्टर (सीबीआय) या पदांसाठी शारीरिक पात्रता व क्षमता चाचणीच्या काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

सविस्तर माहितीसाठी (http://ssc.nic.in/) या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

Posted in Syllabus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *